Banner
English Deutsch Russian
W sierpniu 2014 dyżury Doradców na
Czaterii, Gadu Gadu i Skype zostają zawieszone.

Przepraszamy.

Zapraszamy we wrześniu!


Wybierz dzielnicę:
Jaki masz problem?
Kim jesteś?
Dostępność:
Jak działają narkotyki?
Poniżej znajdziesz informację o specyfice działania najpopularniejszych narkotyków oraz zagrożeniach, związanych z ich przyjmowaniem.


Narkotyki zawierające substancję czynną THC
Najpopularniejszym narkotykiem, zawierającym THC jest marihuana (tzw. zioło, staff, maryśka), w której znajduje się od 0,5 % do 5 % tej substancji.
Inne używane pochodne, zwierające THC to:
  • haszysz, który zawiera od 2 do 19 % THC
  • skun, który jest genetycznie lub chemicznie zmienionym THC. Zawiera w sobie „wspomagające” działanie substancje (np. kwasy, strychninę – bez przeprowadzenia testów toksykologicznych nigdy nie wiadomo, , jakie domieszki może zawierać).
Czas działania jest uzależniony od ilości i rodzaju zażytego narkotyku - średnio jest to od 1 do 4 godzin. THC powoduje: rozluźnienie, odprężenie, zwężenie spojówek, halucynacje słuchowe i wzrokowe (ich moc jest zależna od ilości THC zawartego w mieszance), uczucie głodu, bóle głowy, zaburzenia orientacji, stany amotywacyjne/depresyjne.

THC a seksualność

Regularne palenie substancji zawierających THC ma wpływ na wzrost wydzielania estrogenu i obniża wydzielanie testosteronu w organizmie. W związku z tym może potęgować doznania wzrokowe i dotykowe. Z uwagi na uspokajające działanie może powodować także wydłużenie czasu trwania aktu seksualnego, jednakże  regularne używanie THC obniża popęd seksualny. Istnieją też teorie wskazujące na  wpływ regularnego używania THC na obniżanie popędu seksualnego u mężczyzn i jego zwiększenie u kobiet. W każdym razie  - brak jednoznacznego stanowiska, dlatego też trudno przewidzieć wpływ długotrwałego używania THC na Twój organizm!

THC a zdrowie psychiczne

U osób często i regularnie palących mogą pojawić się stany depresyjne oraz  psychozy. Ich leczenie jest bardzo trudne, a pełne wyleczenie może okazać się niemożliwe!


Heroina
Działa przez około. 6 - 8 godzin, przy czym skutki jej użycia są najsilniejsze bezpośrednio po zażyciu. W trakcie pozostawania pod jej wpływem obniża się apetyt, ciśnienie krwi, głębokość oddechu oraz odczuwanie bólu, a źrenice zwężają się i nie reagują na światło. Zażycie heroiny powoduje odprężenie, zmniejsza wrażliwość na zimno i ból, wywołuje błogostan i zobojętnienie. Jej używanie stwarza szereg niebezpieczeństw dla zdrowia:
W krótkim czasie bardzo silnie uzależnia psychicznie.. Krótko po ustąpieniu objawów użycia pojawiają się następstwa fizyczne, takie jak bóle: stawów, kręgosłupa, brzucha, klatki piersiowej, łzawienie, kichanie, wymioty oraz biegunka. Do innych objawów, występujących po użyciu heroiny należą wewnętrzne rozbicie, samobójczy nastrój oraz wielodniowa bezsenność. O ile objawy fizyczne ustępują po kilku dniach trzeźwości, objawy psychiczne utrzymują się długo.
Przyjęcie zbyt dużej dawki heroiny (tu trzeba zwrócić uwagę na „siłę” przyjmowanego narkotyku, dawkować go stopniowo) jest równoznaczne przedawkowaniu i wiąże się z wystąpieniem bardzo niebezpiecznych objawów zdrowotnych, takich jak zanik oddechu, śpiączka, spadek ciepłoty ciała, ustanie pracy mięśni klatki piersiowej. Objawy te mogą prowadzić do śmierci.

Heroina a seksualność
Pod wpływem heroiny zdecydowanie obniża się próg odczuwania podniecenia seksualnego. U mężczyzn Mogą wystąpić problemy z utrzymaniem erekcji lub osiągnięciem orgazmu. Z kolei u kobiet mogą wystąpić problemy z niewystarczającym nawilżeniem pochwy.


Kokaina (tzw. koks, koka)
Pozyskiwana jest liści rosnącego naturalnie w Ameryce Południowej krzewu koki. Kokaina jest najsilniejszym występującym stymulantem, jest Wykorzystywana w farmakologii do uśmierzania bólu. Narkotyk zaczyna działać (w zależności od sposobu jego przyjęcia) w ciągu od kilku sekund do 50 minut od zażycia. Do objawów towarzyszących jego użyciu zalicza się m.in.: bardzo silne poczucie euforii i mocy, mocne podniecenie seksualne, znaczne obniżenie progu odczuwanego bólu, rozszerzenie źrenic, poprawę motoryki (sprawności fizycznej i ruchowej), zwiększenie koncentracji, odczuwanie lekkich dreszczy, zwiększenie ciśnienia krwi oraz obniżenie ciepłoty ciała. Kokaina przyjęta w dużej dawce może powodować przykre odczucia, np. wrażenie chodzących pod skórą robaków, a przy znacznym przedawkowaniu śmierć na skutek zatrzymania akcji serca.

Kokaina a seksualność
Kokaina powoduje bardzo intensywne odczuwanie podniecenia seksualnego i zwiększa tolerancję na ból (używana przy różnego rodzaju eksperymentach w sferze seksualnej), co może prowadzić do utraty kontroli nad ciałem.

Kokaina a choroby psychiczne
Długotrwałe przyjmowanie kokainy nie jest obojętne na psychikę: u większości osób stale przyjmujących narkotyk powoduje on stany psychotyczne i schizofrenidalne.

Amfetamina (tzw. śnieg, białe)
Jest narkotykiem syntetycznym. Po jej zażyciu mogą wystąpić m.in. wzrost koncentracji, zwiększenie pewności siebie, odczuwanie euforii oraz brak uczucia lęku. Do charakterystycznych objawów zażycia amfetaminy zaliczyć można m.in. rozszerzenie źrenic, pobudzenie ruchowe, przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi, nadmierną potliwość, a co za tym idzie - ryzyko znacznego odwodnienia, szczękościsk (charakterystyczny ruch zaciśniętymi zębami, niekiedy aż do ich skruszenia) i zgrzytanie zębami, wzrost agresji oraz drażliwość. Po zażyciu przez nos wystąpić może tzw. „katar”, czyli charakterystyczne pociąganie nosem, wynikające z podrażnienia śluzówki nosa. Osoby zażywające amfetaminę często mają rany na ciele spowodowane występującymi po jej przyjęciu natręctwami, np. wyciskaniem krostek na całym ciele.
Do skutków długotrwałego używania tego narkotyku zalicza się m.in. zaburzenia rytmu serca – które mogą spowodować zawał, psychozy poamfetaminowe (halucynacje wzrokowe, słuchowe, dotykowe; poczucie bycia prześladowanym; zwiększenie poziomu lęku; agresja), uszkodzenie szkliwa zębów oraz znaczną utratę masy ciała.

Amfetaminy halucynogenne (tzw. piguły, dropsy)
Występują w formie niewielkich tabletek w różnych kolorach. Skutki ich używania są zbliżone do amfetamin stymulantów, aczkolwiek niektóre z nich mogą być bardzo niebezpieczne ze względu na ich opóźnione działanie (nawet od 30 do 50 minut po zażyciu), które może być przyczyną przedawkowania (jeżeli użytkownik/ użykowniczka nie odczuwa działania przyjętego narkotyku,  pojawia się potrzeba sięgnięcia po następną). Ponadto skład chemiczny każdej tabletki, (także podchodzącej z jednego źródła) może się od siebie różnic, powodując nieprzewdziane i niespodzeiwane reakcje organizmu.
W zależności od składu chemicznego przyjętego narkotyku może on dodatkowo powodować: odprężenie, halucynacje wzrokowo – słuchowe, poczucie odrealnienia, stany przypominające odurzenie alkoholowe, tj.: nieskoordynowanie ruchów czy bełkotliwe mówienie.

Amfetaminy a seksualność
Amfetaminy wzmagają podniecenie seksualne, wpływając na wydłużenie czasu potrzebnego do szczytowania. Przy dłuższym stosowaniu mogą powodować impotencję. Jako że narkotyk ten zwiększa ciśnienie krwi i przyspiesza rytm serca, w połączeniu z dużym podnieceniem seksualnym może spowodować zawał serca. Amfetamina osłabia także działanie tabletek antykoncepcyjnych.

Amfetamina a choroby psychiczne
Długotrwałemu i codziennemu używaniu amfetamin towarzyszą psychozy.

Poppersy
Poppers składa się najczęściej z  lotnych azotynów, w szczególności azotynów amylu. Rzadziej występuje poppers, składający się z  z azotynu butylu, izobutylu i innych). Narkotyk ten ma postać przezroczystego, lekko żółtawego płynu, jest przyjmowany poprzez wdychanie przez nos lub usta. Skutkuje to nieprzyjemnymi następstwami, m.in. poparzeniami śluzówki i okolic nosa
Długotrwałemu, regularnemu przyjmowaniu tej substancji towarzyszy rozwijająca się tolerancja i potrzeba przyjmowania coraz większych dawek..
Należy również pamiętać, że w żadnym wypadku poppers nie może być wypijany, gdyż grozi to śmiertelnym zatruciem!
Pierwsze objawy działania poppersa są widoczne  krótko po zażyciu i  utrzymują się do 5 minut. Objawami używania tej substancji sąm.in.: zaczerwienienie twarzy, uczucie ciepła, przyspieszenie rytmu serca, odczuwanie euforii, spadek ciśnienia krwi, wrażenie, że czas płynie wolniej lub na chwilę stanął, rozluźnienie mięśni (głównie zwieraczy, stąd jej częste stosowanie podczas seksu), krótkotrwałe, bardzo silne uczucie podniecenia seksualnego.
Z kolei do skutków ubocznych przyjmowania poppersa zaliczyć można m.in.: kaszel i  zapalenie spojówek (łzawienie, przekrwione naczynka, itp.), wywołane podrażnieniem przez opary, towarzyszące wdychaniu, zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, nudności i wymioty, omdlenia, uczucie kołatania serca, zaburzenia mowy i senność. Długotrwałe stosowanie może powodować podrażnienia okolic ust i nosa, sinicę, a także zawał, wywołany nagłym obniżeniem ciśnienia krwi. Ze względu towarzyszące użyciu przekrwienie naczyń krwionośnych i tkanki mięśniowej używanie poppersa sprzyja zakażeniu HIV i spadkowi ciśnienia, w skrajnych wypadkach mogąc powodować śmierć.

czytaj dalej >>>